دنیای مقاله و پروژه , دانلود پایان نامه
برای راهنمای بیشتر و مشاهده فهرست کلی مطالب بر روی لیست همه فایلها کلیک کنید.
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

پروژه آمار میزان ساعت مطالعه افراد

دسته بندی : آمار و احتمالات 0

تعداد صفحات : 30 صفحه

مقدمه

جداول و نمودارها

نمودار میله ای

نمودار مستطیلی

نمودار دایره ای

نمودار چندبر

نمودار درختی

شاخصهای مرکزی

مد

میانه

میانگین

چارک ها و نمودار جعبه ای

واریانس

انحراف معیار

ضریب تغییرات

نتیجه گیری

منابع

پرسشنامه

پروژه آمار میزان ساعت مطالعه افراد
خرید و دانلود | 35,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

پروژه آمار تاثیر موسیقی بر یادگیری

دسته بندی : آمار و احتمالات 0

تعداد صفحات : 47 صفحه

مقدمه

جداول و نمودارها

نمودار میله ای

نمودار مستطیلی

نمودار چندبر

نمودار دایره ای

نمودار درختی

شاخصهای مرکزی

مد

میانه

میانگین

چارک ها و نمودار جعبه ای

واریانس

انحراف معیار

ضریب تغییرات

نتیجه گیری

پروژه آمار تاثیر موسیقی بر یادگیری
خرید و دانلود | 45,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

پروژه آمار اوقات فراغت دانش آموزان

دسته بندی : آمار و احتمالات 0

تعداد صفحات : 28 صفحه

مقدمه

جمع آوری داده ها

ارزشیابی پروژه

تجزیه و تحلیل نمودار

سوال 1

نمودار دایره ای

نمودار میله ای

نمودار چند بر

سوال 2

سوال 3

سوال 4

سوال 5

سوال6

زاویه مرکزی بر حسب درجه

سوال 7

سوال 8

سوال 9

سوال 10

ارزیابی مشکلات

نتایج

نتیجه گیری

پرسشنامه

پروژه آمار اوقات فراغت دانش آموزان
خرید و دانلود | 35,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

آمار بررسی یک مرکز درمانی در زندان مرکزی مشهد

دسته بندی : آمار و احتمالات 0

تعداد صفحات : 17 صفحه

مقدمه

اطلاعات و ارقام

جدول تعداد مراجعات به مرکز بهداشت قدسی اسفند 1384

تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس آماره های مورد نیاز

نمودار میله ای تعداد مراجعات

نمودار چند ضلعی مراجعات

نمودار دایره ای تعداد مراجعات

توضیح نمودارهای فوق

محاسبه میانگین

محاسبه واریانس

بررسی آماری انواع بیماری

نمودارتعداد بیماران

نمودار دایره ای تعداد انواع بیماریها

بررسی میانگین انواع بیماریها

محاسبه واریانس برای انواع بیماریها

بررسی آماری سن افراد بیمار

بررسی میزان تحصیلات بیماران

نتیجه گیری

منابع

آمار بررسی یک مرکز درمانی در زندان مرکزی مشهد
خرید و دانلود | 23,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

آمار میزان نان مصرفی افراد خانواده در هفته

دسته بندی : آمار و احتمالات 0

تعداد صفحات : 16 صفحه

مقدمه

جامعه و نمونه

روش جمع آوری داده ها

جدول فراوانی

نتیجه گیری جدول

نمودار میله ای

نتیجه گیری

نمودار مستطیلی

نتیجه گیری جدول

نمودار ساقه و برگ

نتیجه گیری

نمودار چند بر

نتیجه گیری

نمودار دایره ای

نتیجه گیری

شاخص های مرکزی

نتیجه گیری

میانگین

شاخص های پراکندگی

واریانس

انحراف از معیار

ضریب تغییرات

نتیجه گیری

طی مراحل از روی داده ها

نتیجه گیری

منحنی نرمال

نتیجه گیری

نتیجه گیری پروژه

منابع

آمار میزان نان مصرفی افراد خانواده در هفته
خرید و دانلود | 23,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

آمار میانگین اضطراب در خانواده

دسته بندی : آمار و احتمالات 0

تعداد صفحات : 19 صفحه

مقدمه

تعاریف مختلف اضطراب

اجزای تشکیل دهنده اضطراب

نورآندوکرین

روانی

بدنی

روش تجزیه و تحلیل آماری

روشهای توصیف آماری

توصیف داده ها

جدول دامنه تغییرات، بیشترین و کمترین نمرات مربوط به اضطراب مادران

جدول خطای معیار میانگین، میانه، نما، انحراف معیار میانگین و دامنه تغیرات نمرات مربوط به اضطراب، سن، میزان سواد، شغل مادر و در آمد خانواده

درصد فراوانی، فراوانی نسبی و تجمعی نمرات مربوط به اضطراب کلی مادران

میزان اضطراب کلی

درصد فراوانی، فراوانی نسبی و تجمعی نمرات مربوط به اضطراب آشکار مادران

درصد فراوانی، فراوانی نسبی و تجمعی نمرات مربوط به اضطراب پنهان

مادران

درصد فراوانی، فراوانی نسبی و تجمعی نمرات مربوط به درآمد همسر

درصد فراوانی، فراوانی نسبی و تجمعی نمرات مربوط به شغل مادران

شغل مادر

درصد فراوانی، فراوانی نسبی و تجمعی نمرات مربوط به میزان سواد همسران

میزان سواد همسر

درصد فراوانی، فراوانی نسبی و تجمعی نمرات مربوط به شغل همسران

شغل همسر

درصد فراوانی، فراوانی نسبی و تجمعی نمرات مربوط به شغل مادران

شغل مادر

درصد فراوانی، فراوانی نسبی و تجمعی نمرات مربوط به درآمد مادران شاغل

درصد فراوانی، فراوانی نسبی و تجمعی نمرات مربوط به تعداد فرزندان مادران

درصد فراوانی، فراوانی نسبی و تجمعی نمرات مربوط به سن مادران

درصد فراوانی، فراوانی نسبی و تجمعی نمرات مربوط به میزان سواد مادران

نمودار فراوانی نمرات مربوط به اضطراب کلی مادران

نمودار فراوانی نمرات مربوط به اضطراب آشکار مادران

نمودار فراوانی نمرات مربوط به اضطراب پنهان مادران

نمودار فراوانی نمرات مربوط به میزان درآمد همسران مادران

نمودار فراوانی نمرات مربوط به شغل مادران

نمودار فراوانی نمرات مربوط به میزان سواد همسران مادران

نمودار فراوانی نمرات مربوط به درآمد مادران

نمودار فراوانی نمرات مربوط به تعداد فرزندان مادران

نمودار فراوانی نمرات مربوط به میزان سن مادران

نمودار فراوانی نمرات مربوط به میزان سواد مادران

منابع و مآخذ

آمار میانگین اضطراب در خانواده
خرید و دانلود | 23,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

آمار امنیت در اسلام

دسته بندی : آمار و احتمالات 0

تعداد صفحات : 14 صفحه

امنیت از نظر اسلام

آیا شما به عنوان یک جوان از امنیت همه جانبه برخوردارید؟

جدول درصد فراوانی به گروهها

به نظر شما امنیت چه گروههایی سنی از جامعه مورد تهدید است؟

نمودار چند بر فراوانی

اگر با مشکل امنیتی برخورد کردید آن را چگونه حلاجی می کنید

آیا چادر پوشیدن باعث امنیت بیشتری برای خانم ها می شود؟

نمودار میله ای

اگر به مشکلی امنیتی برخورد کردید آن را چگونه حلاجی می کنید؟

نمودار چند بر فراوانی

بر حسب حدس و گمان چند درصد از افرراد جامعه از امنیت کامل برخوردارند؟

بر حسب حدس و گمان چند درصد از افراد جامعه از امنیت کامل برخوردارند؟

به نظر شما امنیت چه گروههایی سنی از جامعه مورد تهدید است؟

تجزیه و تحلیل

منابع

پرسشنامه

آمار امنیت در اسلام
خرید و دانلود | 21,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

آمار عوارض روانی جنگ

دسته بندی : آمار و احتمالات 0

تعداد صفحات : 21 صفحه

مقدمه

هدف

شرح موضوع

تعریف چند اصطلاح

سوالات مطرح شده

روش کار و نمونه گیری

یافته ها

جدول مربوط به سن اسرای آزادشده که جامعه آماری بوده اند.

نمودار مستطیلی مربوط به سن اسراء

نمودار چندبر مربوط به سن اسراء

دامنه ی تغییرات

محاسبه ی مد

محاسبه میانه

محاسبه میانگین

جدول مربوط مدت اسارت اسیران

نمودار دایره ای مربوط به مدت اسارت اسیران

نمودار دایره ای مربوط به این که چند درصد از اسرا فردی و چند درصد گروهی اسیر شده اند.

نمودار دایره ای مربوط به این که چند درصد از اسرا شهادت هم رزم خود را دیده اند.

محاسبه واریانس

محاسبه انحراف از معیار

نمودار میزان حالت شدید و متوسط اختلالات در بین ازدگان

نمودار میزان و شدت اختلال سوماتیزیشن در آزادگان

نمودار میزان و شدت اختلال وسواسی در آزادگان

نمودار میزان و شدت اضطراب درآزادگان

نمودار میزان و شدت پرخاشگری در آزادگان

نمودار میزان شیوع علائم بالینی در آزادگان

تحلیل و نتیجه نمودارها

نتیجه گیری کلی

کلام پایانی

منابع

آمار عوارض روانی جنگ
خرید و دانلود | 27,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

پروژه آمار تاثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان

دسته بندی : آمار و احتمالات 0

تعداد صفحات : 20 صفحه

سرمقاله

موضوع تحقیق

مسئله تحقیق

مفاهیم تعریف شده در مسئله و موضوع تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

هدف کلی

اهداف جزئی

فرضیات تحقیق

متغییرهای تحقیق

جامعه آماری در تحقیق

نمونه فرم سوالات مورد آزمون

قرار داد آماری

نتایج حاصل از بخش توصیفی داده هاو نمودارهای آماری

نمودار میله ای درصد فراوانی اعتیاد در بین زندانیان مورد آزمون

درصد فراوانی سن زندانیان مورد مطالعه معتاد و غیر معتاد

درصد فراوانی میزان تاهل و تجرد در بین زندانیان مورد آزمون

درصد فراوانی علت اعتیاد در بین زندانیان مورد آزمون

درصد فراوانی نوع اعتیاد

درصد نقش اقتصاد خانواده در اعتیاد (پاسخ به سوال 2)

درصد فراوانی افراد تحت تکفل زندانیان

فراوانی ارتباط اعتیاد با سطح سواد

فراوانی علت اعتیاد در معتادین

نمودار دایره ای کفایت درآمد برای ادامه تحصیل (سوال 5)

نمودار فراوانی کفایت درآمد برای تفریحات سالم در بین خانواده زندانیان

فراوانی نوع اعتیاد در معتادین

مقایسه بین وجود سابقه اعتیاد در خانواده بین معتادین و غیر معتادین

نمودار جعبه ای فراوانی اعتیاد و ارتباط آن با وضعیت درآمد

نمودار مقایسه ای ارتباط عواطف خانوادگی با گرایش به اعتیاد

نمودار فراوانی وضعیت درآمد در موارد آزمون

نمودارجعبه ای ارتباط وضع معیشتی با اعتیاد

نمودار دایرهای وضع اشتغال در بین موارد آزمون

نمودار میله ای درصد سابقه اعتیاد در خانواده زندانیان مورد آزمون

هیستوگرام ارتباط درآمد برای سرگرمی های سالم و اعتیاد

هیستوگرام فراوانی سالهای اعتیاد

هیستوگرام فراوانی سواد در بین زندانیان مورد آزمون

پروژه آمار تاثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان
خرید و دانلود | 23,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

پروژه آمار بررسی و مقایسه بررسی وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته تجربی و ریاضی

دسته بندی : آمار و احتمالات 0

تعداد صفحات : 20 صفحه

خلاصه پروژه

سوالات پرسیده شده

داده ها

جدول فراوانی

نمودار چند بر فراوانی

نمودار مستطیلی

نمودار میله ای

نمودار دایره ای

نمودار ساقه وبرگ

نمودار جعبه ای

میانه

مد

میانگین

میانه

واریانس – انحراف معیار ضریب

ضریب تغییرات

واریانس

انحراف معیار

ضریب تغییرات

ضریب تغیرات

پروژه آمار بررسی و مقایسه بررسی وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته تجربی و ریاضی
خرید و دانلود | 23,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...